کاغذ فلوتینگ مازندران

عرضه اینترنتی کاغذ فلوتینگ مارندران اصل

کارخانه کاغذ سازی مازندران، کاغذ های فلوتینگ خود را با استفاده از چوب درختان و با روش خاص، خمیر مرسوم به فرآیند نیمه شیمیایی سولفیت خنثی تولید میکند. اگر به دنبال کاغذ فلوتینگ مازندران اصل هستید باید بدانید که : کاغذی که مواد سلولزی بیشتری در تولید آن به کار رفته باشد، مرغوبیت بیشتری داشته و […]

بیشتر بخوانید