تولید کاغذفلوتینگ

تولید کننده کاغذفلوتینگ استاندارد

کاغذ فلوتینگ استاندارد، کاغذی است که ۱۰۰درصد از خمیر چوب تولیدشده باشد و در نتیجه الیاف سلولزی بیشتری داشته و رنگ آن سفید تراست. در حالی که کاغذ فلوتینگ غیراستاندارد کاغذی است که درصد مواد چربی آن بیشتر بوده و رنگ آن زردتر است. فلوتینگ نامرغوب بسیار شکننده بوده و براثر گرما و با گذشت […]

بیشتر بخوانید