قیمت کاغذ سنگ

قیمت کاغذ سنگ تولید داخل

قیمت کاغذ سنگی که تولید داخل کشور میباشد در قیاس با کاغذ سنگ که وارد کشور میشود، پایین تر است. کاغذ سنگ تولید داخل کیفیتی بسیار مطلوب داشته و توسط ابزار آلات جدید و مناسب و همچنین کادر فنی و متخصص که از مهندسین ایرانی تشکیل یافته است، تولید میشود. کاغذ سنگ ایرانی را در […]

بیشتر بخوانید