بازار کاغذ تحریر اندونزی

یکی از کاغذهایی که امروزه بازار خوبی برای آن وجود دارد کاغذ تحریر اندونزی می باشد که با قمیت خرید مناسب از این مرکز عرضه می شود. ایران بخش عظیمی از نیاز خود را از طریق واردات از کشورهای خارجی رفع می نماید از جمله این کشورها کره جنوبی، چین، اندوزی و… می باشد. کاغذ […]

بیشتر بخوانید