کاغذ کرافت قهوه ای

کاربرد کاغذ کرافت قهوه ای در ایران

کاغذ کرافت قهوه ای به کرافتی گفته میشود، که خمیر آن رنگبری نشده باشد. در اصل کرافتی که هیچ عملیاتی روی آن انجام نشده باشدقهوه ای است. کاربرد کرافت قهوه ای در ایران : تولید پاکت های بسته بندی سیمان و همچنین میوه، تولید ساک های دستی، رول کردن پشم سنگ، فرش کردن کف مرغداری […]

بیشتر بخوانید