کاغذ فلوتینگ مازندران

کاربرد های کاغذ فلوتینگ مازندران

کاغذ فلوتینگ که به آن کاغذ کنگره ای هم گفته میشود. ازدسته کاغذ های صنعتی محسوب شده ودر صنعت بسته بندی کاربرد های فراوانی دارد از جمله : استفاده درلایه میانی کارتن و همچنین قراردادن در جعبه های حاوی اشیای گرانقیمت همچون عتیقه جات وچینی وبلورها، به منظور تحمل فشارها وضربه های وارده به جعبه […]

بیشتر بخوانید