پخش کاغذ فلوتینگ

پخش عمده کاغذ فلوتینگ مرغوب

کاغذ فلوتینگ مرغوب در ایران توسط کارخانه های بسیاری تولید میشود. کاغذ فلوتینگ تنها کاغذی است که واردات آن تقریبا صفر بوده و بصورت عمده به سایر کشورها صادرات میشود. در بین کارخانه های ایران، کارخانه چوب وکاغذ مازندران، تنها کارخانه ای است که در تولید کاغذ های خود از خمیر چوب و به صورت […]

بیشتر بخوانید