کاغذ فلوتینگ

مشخصات و ویژگی های کاغذ فلوتینگ

کاغذ فلوتینگ، که در صنایع بسته بندی به منظور جلوگیری از ضربه های احتمالی به اشیای بسته بندی شده استفاده میشود، انواع مختلفی دارد. لازم به ذکر است، که نمونه های مختلف کاغذ فلوتینگ براساس کارایی آن میباشد که تعداد کنگره ها و همچنین ارتفاع آن ها در کارایی آن موثر هستند. بطور مثال تعداد […]

بیشتر بخوانید