بازار فروش کاغذ فلوتینگ در ایران

فروش کاغذ فلوتینگ در ایران برای مصارفی همچون بسته بندی اشیای گرانقیمت و قدیمی و همچنین ساخت ورق کارتن بصورت عمده و در شهرهای مختلف کشور انجام میشود. فروش کاغذ فلوتینگ ایرانی، تنها به بازار های داخلی محدود نشده و هرساله حجم زیادی از مشتریان خارجی برای خریداری کاغذ فلوتینگ به ایران می آیند. دلیل […]

بیشتر بخوانید