کاغذ فلوتینگ مرغوب

فروشنده انواع کاغذ فلوتینگ مرغوب

انواع کاغذ فلوتینگ در تولید ورق کارتن استفاده شده و وظیفه آن، تحمل بار و ضربه هایی است که به کارتن وارد میشود. کاغذ فلوتینگ تشکیل یافته است از کنگره هایی که به کرافت لاینر توسط چسب مخصوص چسبیده اند. فروشنده گان کاغذ فلوتینگ براساس استفاده ای که شما قصد دارید از این کاغذ داشته […]

بیشتر بخوانید