کاغذ فلوتینگ محکم

خرید انواع کاغذ فلوتینگ باکیفیت عالی

برای خرید کاغذ فلوتینگ بایستی توجه شود که کیفیت کاغذ خوب باشد و کاغذ فلوتینگی که رنگ روشن داشته و سطح آن یکدست و بدون زدگی باشد دارای کیفیت عالی است که معمولا این کاغذ فلوتینگ با چوب درخت تهیه میشود و هرچه میزان چوب به کار رفته در خمیر آن بیشتر و مواد ضایعات […]

بیشتر بخوانید