تولید کننده کاغذ فلوتینگ استاندارد

تولید کاغذ فلوتینگ استاندارد در شهرهایی همچون یزد، مشهد و گرگان انجام میشود که این تولید کنندگان کاغذ فلوتینگ خود را با قیمت مناسب و از روش های مختلفی بفروش میرسانند که یکی از بهترین این روش ها استفاده از فضای اینترنت و ارتباط با مشتریان سراسر کشور میباشد. کاغذ فلوتینگ استاندارد را در کارتن […]

بیشتر بخوانید

بازار تولید کاغذ فلوتینگ استاندارد

کاغذ فلوتینگی را استاندارد میدانند که با استفاده از چوب سوزنی برگان تولید شده باشد و هرچه میزان چوب استفاده شده بیشتر و آخال کمتر باشد کاغذ فلوتینگ به دست آمده از مرغوبیت بالاتری برخوردار است. مرغوبیت کاغذ فلوتینگ را از طریق ظاهر آن نیز میتوان تشخیص داد بطوریکه کاغذ مرغوب رنگ روشنتری داشته و […]

بیشتر بخوانید
تولید کاغذفلوتینگ

تولید کننده کاغذفلوتینگ استاندارد

کاغذ فلوتینگ استاندارد، کاغذی است که ۱۰۰درصد از خمیر چوب تولیدشده باشد و در نتیجه الیاف سلولزی بیشتری داشته و رنگ آن سفید تراست. در حالی که کاغذ فلوتینگ غیراستاندارد کاغذی است که درصد مواد چربی آن بیشتر بوده و رنگ آن زردتر است. فلوتینگ نامرغوب بسیار شکننده بوده و براثر گرما و با گذشت […]

بیشتر بخوانید