کاغذ سنگ مرغوب

تولید کاغذ سنگ مرغوب

تولید کاغذ سنگ مرغوب زمانی انجام میشود که، علاوه بر اینکه دستگاههای مورد استفاده از نظر فنی به جا و اصولی استفاده شوند، بلکه تیم فنی که بخش تولید را تشکیل میدهند هم دانش و مهارت کافی را داشته باشند. ضمن اینکه مواد اولیه مرغوب نیز در دسترس باشد. در ایران به دلیل فراوانی سنگ […]

بیشتر بخوانید
کاغذ سنگ مرغوب

بزرگترین تولیدی کاغذ سنگ مرغوب

تولید کنندگان کاغذ سنگ کشورهای مختلفی هستند. در خاورمیانه، اولین کارخانه های تولید کاغذ از سنگ آهک در ایران راه اندازی شدند. که از لحاظ قیمت و کیفیت توانایی رقابت با نمونه های ساخت شده توسط سایر کشور ها را دارند. در ایران بزرگترین تولیدی کاغذ سنگ در شهر یزد واقع شده است که کاغذسنگ […]

بیشتر بخوانید