تولید کاغذ سنگ

بزرگترین تولیدی کاغذ سنگ مدرن

در صنعت کاغذ سازی تولید کاغذ با استفاده از سنگ یک اتفاق مدرن بوده که نخستین بار توسط یک شرکت کانادایی انجام شد و پس از آن به جهت اینکه بدون استفاده از چوب درختان تولید شده و هیچگونه آبی برای تولید آن نیاز نیست و به عبارتی یک صنعت حامی محیط زیست محسوب شده […]

بیشتر بخوانید