تولید بهترین کاغذ فلوتینگ

تولید بهترین کاغذ فلوتینگ رول

بهترین کاغذ فلوتینگ چه کاغذی است؟ آیا کاغذ فلوتینگ خوبی در ایران تولید میشود؟ فروش کاغذ فلوتینگ بصورت رول است یا شیت؟ بهترین کاغذ فلوتینگ کاغذی است که ۱۰۰ درصد از خمیر پالم درست شده باشد و میزان ضایعات کاغذ و مقوا در خمیر کاغذ تقریبا صفر باشد. در ایران تنها کارخانه ای که با […]

بیشتر بخوانید