بازار تولید کاغذ فلوتینگ استاندارد

کاغذ فلوتینگی را استاندارد میدانند که با استفاده از چوب سوزنی برگان تولید شده باشد و هرچه میزان چوب استفاده شده بیشتر و آخال کمتر باشد کاغذ فلوتینگ به دست آمده از مرغوبیت بالاتری برخوردار است. مرغوبیت کاغذ فلوتینگ را از طریق ظاهر آن نیز میتوان تشخیص داد بطوریکه کاغذ مرغوب رنگ روشنتری داشته و […]

بیشتر بخوانید